“” انتشار بی سابقه اجتماع بزرگ فاطمی جنوب تهران در اصلی ترین و مهم ترین و بزرگ ترین رسانه های کشور””

 

اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی در جنوب تهران

ورود به صفحه خبر در رسانه رسا نیوز

افزایش تعداد و مشارکت مساجد در اجتماع بزرگ فاطمی جنوب تهران

ورود به صفحه خبر در رسانه شبستان

ورود به صفحه عکس های مراسم در رسانه شبستان

گزارشی از عزاداری فاطمیه در جنوب تهران

ورود به صفحه خبر در مسجد دات آِی آر

اجتماع بزرگ فاطمیون جنوب تهران

ورود به صفحه خبر در رسانه موج نیوز