این ویدیو مراسم کامل مربوط به فاطمیه سال ۱۳۹۲ مسجد مهدیه تهران می باشد که به دلیل حجم بالا و جهت آسودگی دانلود شما بازدیدکنندگان به ۴ قسمت تقسیم کرده ایم که می توانید از پایین آن ها را دانلود کنید.