این ویدیو گزارش خبری  فاطمیه فروردین سال ۱۳۹۴ می باشد که در شبکه ۵ پخش شد و شما می توانید در قسمت پایین این ویدیو را هم مشاهده و دانلود کنید:

تصویری

×