در زیر شما میتوانید ویدیو های مربوط به مراسم عزاداری فاطمیه جنوب تهران را تماشا و یا دانلود نمایید:

بخش اول:

 

 


بخش دوم:

 

 


 

بخش سوم:

 


 

بخش چهارم:

 

تصویری

×
×
×
×